VERWACHT.

Op 1 november 2018 gaat de nieuwe voorstellingenreeks “Safaripark Zuidas” van start. Een uniek initiatief van de Stichting Theaterproductiehuis Janke dekker.

Theater op de Zuidas.  Een reizende tournee door 1 wijk een Amsterdam. Een bijzondere wijk; De Zuidas.

De voorstelling wordt gespeeld op 5 unieke locaties op de Zuidas. Ee voorstelling over, voor en door de Zuidas.

 

Klik hier voor meer info.

Info Theater op de Zuidas

WAAROM VRIEND WORDEN?

Wij vinden het als stichting van het grootste belang dat er ook nu , misschien wel juist nu, nieuwe Nederlandse theaterproducties worden gecreëerd , waarbij wij ernaar streven aanstormende talenten de kans te geven zich te ontwikkelen door ze te koppelen aan ervaren talenten die hun sporen hebben verdiend in de theaterwereld.

De steunstichting theaterproductiehuis Janke Dekker legt zich toe op het creëren van nieuwe theaterproducties waarvan de onderwerpen worden gezocht in de geschiedenis (groot of klein) of waar bij gezocht wordt naar maatschappelijk relevante onderwerpen.

“Om vandaag te begrijpen moet je gisteren hebben gekend”

Als u dit streven een warm hart toe draagt en onze producties waardeert, willen wij om uw steun vragen.

Door vriend te worden van onze stichting kunt u ons helpen deze nieuwe producties te blijven creëren opdat we in de toekomst verder bouwen aan mooi, divers en onderscheidend theater en op deze manier ook nieuwe jonge makers kansen bieden om hun vak uit te kunnen oefenen.

Eenmalig donerenDoorlopend doneren

Geefwet:
De geefwet maakt sinds 1 januari 2012 een schenking aan ons fiscaal aantrekkelijker. Met de geefwet is er een extra stimulans in de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI’s door middel van de vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25.

Wilt u een beroep doen op de Geefwet dat is de voorwaarde dat uw uw steun voor minimaal vijf jaar toezegt.

Over de stichting

Beleidsplan

De stichting heeft tot doel om theaterproducties te produceren waarvan het onderwerp zijn oorsprong heeft in de Nederlandse geschiedenis en een maatschappelijke relevantie heeft. Deze producties hebben als doel onderwerpen aan te snijden ten einde een maatschappelijke discussie te starten en te steunen of het verbreden van de aandacht voor maatschappelijke maar niet politieke onderwerpen en aandacht te vragen voor Nederlandstalig repertoire. Wij koppelen nieuw talent aan ervaren talenten.

Wij zoeken hierbij samenwerkingsverbanden met instellingen die een grote betrokkenheid hebben met de gekozen onderwerpen.

De stichting werft geld voor deze producties bij de Nationale subsidie-organen en Particuliere Stichtingen die zich richten op kunst en cultuur in een brede maatschappelijke context die meer beogen dan alleen een mooie voorstelling maken maar juist voorstellingen die maatschappelijk relevante onderwerpen op de agenda zetten om zo het verschil te maken voor de toekomst.

Die onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: discriminatie, emancipatie, geaardheid, mensenrechten, maatschappelijke misstanden, milieu, omgaan met ziektes, eenzaamheid en handicaps.

Tevens wordt er geld geworven uit de recette van de voorstellingen en werven wij vrienden die onze doelstelling onderschrijven en steunen.

Het beheer van het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting in de persoon van Dhr. R. Kleinveld en er zal bij afronding van ieder project een accountantsverklaring worden aangevraagd.

De besteding van het vermogen van de stichting zal altijd worden aangewend om de producties waarvoor het vermogen is verworven tot stand te doen komen en onder de aandacht te brengen van een groot publiek.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Resultaten

In het theaterseizoen 2015-2016 kwam de eerste productie; “Dansen met de Vijand” tot stand.
Voor de productie “Dansen met de Vijand” vonden wij een samenwerking met Kamp Vught die gelijktijdig met onze theaterproductie een tentoonstelling over Roosje Glaser (de hoofdpersoon uit Dansen met de Vijand) exposeerde.
Deze productie kreeg lovende recensies en zal in het voorjaar van 2018 in reprise gaan.

Dansen met de Vijand kwam tot stand met bijdragen van “de Stichting Erik en Hans” en het Vfonds.

In het theaterseizoen 2016-2017 volgde de productie: “Op een mooie pinksterdag”. Waarin wij een ode brachten aan de grote componisten van het Nederlandse lied. Ook deze productie kreeg lovende recensie en toonde de tijdloosheid aan van dit oneindige repertoire dat wij met recht het muzikale DNA van Nederland kunnen noemen.

Op een mooie pinksterdag kwam tot stand met een garantiebijdrage van het Prins Bernhardcultuurfonds / Jan Vogel Fonds.

Jaarrekeningen

Gegevens

GEGEVENS
Vriendenstichting Janke Dekker Producties
Deze stichting is aangemerkt als een ANBI en Culturele instelling

Rechtsvorm: Stichting
RSIN KvK: 854331694

Doelstelling: Het creeren en ontwikkelen van originele en muzikale Nederlandse Theaterproducties.

Statutaire bestuurssamenstelling: Marc Schultheis (voorzitter), Ronald Kleinveld (penningmeester) en Keklik Yucel

Beloning: onbezoldigd.
De stichting is op 26-09-2014 opgericht.