Vrienden van…

Schenk met belastingvoordeel

Wil je schenken met belastingvoordeel? Dat kan met een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leg je vast in een schenkingsovereenkomst. De Steunstichting Janke Dekker Producties is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor je gift aftrekbaar is.

Schenkingsovereenkomst regelen

Je kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomst van een notaris. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een Periodieke schenkingsovereenkomst te onder tekenen en naar Steunstichting JDP op te sturen.

Download formulier

Meer informatie

Met deze rekenhulp bereken je wat jouw voordeel is van schenken met een periodieke schenkingsovereenkomst.

Wilt u meer informatie over schenken met belastingvoordeel aan Steunstichting JDP? U kunt altijd contact met ons opnemen via 020 774 14 28 of via info@jankedekkerproducties.nl.